logo UGent

Wie is er betrokken bij MOCCA?

UPDATE 04/08/22: MOCCA even met slechts 5 weerstations
Dit MOCCA project is een initiatief van de vakgroep Fysica en Sterrenkunde van de UGent. Zij hebben de weerstations gebouwd en geïnstalleerd en staan in voor de dataverwerking. Daarnaast heeft de sterrenwacht A. Pien 1 station gesponsord. Tenslotte zijn de regenmeters op de weerstations in bruikleen gegeven door Farys.

Bij het opzetten van het MOCCA netwerk werd er beroep gedaan op de expertise van KMI en VITO. Beide instituten hebben heel wat ervaring wat betreft studies over stedelijk weer. UGent, KMI en VITO werken trouwens ook al 10 jaren samen voor de inrichting van een postgraduaatsopleiding over weer- en klimaatmodellering (meer info).

In een stedelijke omgeving waar ruimte schaars is, is het niet vanzelfsprekend om plaats te maken voor een weerstation. Toch hebben we 6 partners (Honda Motor Europe Logistics, KMI, plantentuin UGent, stad Gent, Provincie Oost-Vlaanderen en St-Bavo school) bereid gevonden om dit te doen. Deze partners zullen ook betrokken zijn bij het verdere verloop van het project.
UHI Gent Map
Overzicht van alle betrokkenen bij het project.